Pakalpojumi

  • Sākums
  • Pakalpojumi
  • Celtniecības objekti

Strādājam, kā apakšuzņēmēji un veicam sekojošus darbus:

  • Ūdensapgādes, kanalizācijas un cirkulācijas stavvadu sistēmu montāža.
  • Gaisa dzesēšana, situmapgādes, ugunsdzēsības sistēmu izbūve.
  • Veicam arī ārējo tīklu siltumapgādes, kanalizācijas, ūdensvada izbūvi.

Strādājam gan Latvijā, gan ārzemēs.

Visi darbi tiek izpildīti norādītajos termiņos un augstā kvalitātē.

Mūsu komandā strādā sertificēti speciālisti ar lielu darba pieredzi.

Gatavojam tāmes Jūsu topošajam projektam.

Bezmaksas tamju sastādīšanu Jūs varat pieprasīt pa e-pastu.

Pasūti konsultāciju bezmaksas