Pakalpojumi

 • Sākums
 • Pakalpojumi
 • Inženierkomunikāciju apkalpošana

Mēs apkalpojam sekojošas inženierkomunikācijas:

 • Udensapgādes un kanalizācijas sistēmas;
 • Apkures sistēmas;
 • Ventilācijas sitēmas;
 • Dzesēšanas sistēmas;
 • Elektriskos tīklus;
 • Siltummezglus;
 • Katlu mājas;
 • Sūkņu stacijas.

Mēs veicam gan avārijas nealiekamos darbus, gan servisa profilaktiskos darbus, kas nepieciešami, lai pagarinātu sistēmu un to iekārtu kalpošanas laiku, lai uzturētu sistēmu efektīvu un nepārtrauktu darbību.

Bezmaksas tamju sastādīšanu Jūs varat pieprasīt pa e-pastu.

Pasūti konsultāciju bezmaksas