Blogs

Rīgā mājas iekšējo komunikāciju nomaiņu iespējams veikt par puscenu

Daudzdzīvokļu māju ūdensvada sistēmas caurules savu mūžu jau sen godam nokalpojušas. Tas labi zināms to māju iedzīvotājiem, kuri cauruļvadu nomaiņu sev vien zināmu iemeslu dēļ atlikuši uz vēlāku laiku. Toties viņi zina visas neērtības, ar kurām saskaras sadzīvē: sliktu ūdens spiedienu (ūdens tik tikko tek), vāju karstā ūdens cirkulāciju (vispirms – spainis vēsa ūdens, pēc tam – karsts), nepārtrauktu neziņu, kad būs kārtējā avārija, vai būs saliets dzīvoklis…

Kā ietaupīt 20–30% no nepieciešamajām izmaksām?

Pagājušā gada oktobrī apsaimniekotāji iedzīvotājiem sagatavoja paredzamo darbu plānu 2018. gadam. Šajā plānā redzams, vai apsaimniekotājs ir ieplānojis cauruļvadu nomaiņu un kāda naudas summa tam paredzēta.

– Dzīvokļu īpašnieki var ietaupīt 20–30% no šim darbam paredzētās summas, – pārliecināts ir uzņēmuma Smart Comfort Group direktors Dmitrijs Širkins. – Lai to īstenotu, konkrētās mājas aktīvistiem pašiem jāatrod uzņēmums, kuram viņi uzticētu savas mājas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas cauruļvadu nomaiņu. Meklējot uzņēmumu, iedzīvotāji veic piedāvāto cenu aptauju, izvēlas vienu un to apstiprina mājas kopsapulcē. Pēc tam, kad iedzīvotāji ir atraduši darba izpildītāju, starp mājas pārstāvjiem, darba izpildītājiem un apsaimniekošanas uzņēmumu tiek slēgts trīspusējs līgums. Pēc tam apsaimniekotājs darbu apmaksu veic no mājas uzkrājumu fonda plānotajiem remontdarbiem. Prakse ne reizi vien ir pierādījusi, ka darbu izpilde uz trīspusēja līguma pamata iedzīvotājiem izmaksājusi lētāk.

Kā ietaupīt vēl 50% līdzekļu?

No šī gada Rīgas iedzīvotāji var pacensties ietaupīt pusi no ūdensvada nomaiņas izmaksām, jo Rīgas dome beidzot ir sākusi jau sen pasludināto atbalsta programmu dzīvokļu īpašniekiem. Pilsētas dome ir gatava atmaksāt 50% no praktiski jebkurām remontdarbu izmaksām, ja izpildīti šādi nosacījumi: māja ir pārņemta dzīvokļu īpašnieku valdījumā (vairs nav domes pamatlīdzekļu uzskaitē), tajā nodibināta dzīvokļu īpašnieku biedrība, finansiālā atbalsta saņemšanai tā piedalās Rīgas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra konkursā.

– Uzņēmums Smart Comfort Group ar ūdensvada un kanalizācijas sistēmu nomaiņu daudzdzīvokļu mājās nodarbojas jau daudzus gadus, – stāsta Dmitrijs Širkins. – Ja mājai šādi darbi nepieciešami, mūsu speciālisti bez maksas aizbrauks, veiks apsekošanu, konsultēs iedzīvotājus par piemērotāko materiālu un tehnoloģiju izvēli un izveidos nepieciešamo darbu izmaksu tāmi. Ar šo dokumentu paketi māja varēs piedalīties Rīgas enerģētikas aģentūras konkursā. Gadījumā, ja mājas pieteikums tiks apstiprināts, pašvaldība atmaksās 50% no ūdensvada un kanalizācijas sistēmas, kā arī siltumapgādes sistēmas u. c. remontdarbu izmaksām.

Kādēļ mājai būtu jāmaina komunikācijas? Vēlaties ietaupīt šī kapitālā darba izmaksas? Kļūstiet par iniciatoru un pasūtiet tāmi uzņēmumā Smart Comfort Group, SIA. Lai saņemtu konsultāciju, zvaniet pa tālruni 22848144 vai 26676576 vai rakstiet uz elektroniskā pasta adresi:dmitrijs@scg.lv. Uzņēmuma Smart Comfort Group, SIA birojs atrodas Lielirbes iela 1-406, Rīga, LV-1046

Papildu bonuss no Smart Comfort Group

Uzņēmums apņemas veikt komunikāciju nomaiņas darbus par izdevīgu cenu, turklāt piedāvā iedzīvotājiem iespēju samaksāt pēc iepriekš izveidota grafika.

– Jāatceras, ka pašvaldība ir gatava atmaksāt 50% no darbu izmaksām tikai pēc darbu pabeigšanas – remontdarbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas, – stāsta Dmitrijs Širkins. – Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem darbu izmaksas no sava uzkrājuma fonda vai kredīta līdzekļiem sākumā būs jāsedz pilnībā. Mēs piedāvājam izdevīgāku risinājumu. Ar māju, kura būs saņēmusi pašvaldības akceptu līdzekļu piešķiršanai, mēs esam gatavi noslēgt līgumu par paveikto darbu apmaksu pa etapiem. Sākotnēji tie būs 50% no plānoto darbu izmaksām, atlikušo pusi mājai būs ļauts samaksāt tikai pēc tam, kad Rīgas dome būs ieskaitījusi šo naudu. Ja vien mājas uzkrājuma fondā ir 50% no darbu izmaksām nepieciešamās summas, Smart Comfort piedāvājums pasargās iedzīvotājus no visām neērtībām, kādas jāpiedzīvo, lai māja saņemtu aizdevumu kredītiestādē. Tas nozīmē, ka sadarbībā ar uzņēmumu Smart Comfort māja ieplānoto komunikāciju nomaiņu paveiks ātrāk un bez problēmām.