Blogs

  • Sākums
  • Blogs
  • Nomainīt caurules un ieekonomēt uz remonta izmaksām?

Teju vai visām padomju gados būvētajām daudzstāvu daudzdzīvokļu mājām Rīgā ir nepieciešama steidzama aukstā un karstā ūdens, kā arī kanalizācijas stāvvadu nomaiņa. Uzziniet, kā apjomīgos remontdarbus veikt pēc iespējas izdevīgāk iedzīvotājiem!

Katru rudeni – sākot no oktobra vidus – pašvaldības īpašumā esošo māju dzīvokļu īpašnieki saņem apsaimniekotāja sagatavoto Mājas apsaimniekošanas un plānoto remontdarbu tāmi nākamajam gadam. Daļa no šīs tāmes ir arī nākamā perioda remontdarbu plāns.

Ko darīt, ja ieraugāt, ka apsaimniekotājs ir ieplānojis jūsu mājā karstā un aukstā ūdens stāvvadu kā arī apakšējas ūdens sadales cauruļvadu nomaiņu, un tam paredzējis tērēt desmitiem tūkstošus eiro?

Pirmā lieta – pārliecinieties, vai šos darbus nav iespējams veikt ekonomiski izdevīgāk!

Remontdarbi kļūst neatliekami

Pēdējā laikā apsaimniekotāji iedzīvotājiem arvien biežāk piedāvā veikt karstā un aukstā ūdens, kā arī kanalizācijas stāvvadu nomaiņu. Remonts nav atliekams, jo cauruļvadu kapitalizācijas termiņš, kopš to izbūves pirms 30, 50 vai pat 60 gadiem, jau sen kā pagājis. Caurules ir pilnas nosēdumiem, “aizaugušas”, to iekšējais diametrs maksimāli samazinājies, kā rezultātā mājā nefunkcionē karstā ūdens cirkulācijas sistēma, rodas lieli siltumzudumi un krasi palielinās avāriju iespējamība. Avāriju novēršana vienmēr ir saistīta ne tikai ar lielu stresu, bet arī izmaksām.

Nomaiņa nepieciešama kā stāvvadiem, tā arī karstā un aukstā ūdens apakšējās sadales caurulēm.

Kaut arī mājas, kurās šie darbi ir izpildīti, sāk ekonomēt uz karstā ūdens un avāriju likvidēšanas izmaksām, tomēr jārēķinās, ka tik apjomīgi renovācijas darbi maksā dārgi.

Apsaimniekotājs parasti iedzīvotājiem piedāvā palielināt uzkrājumus komunikāciju nomaiņai.

Pastāv alternatīva

Prakse ir pārliecinājusi, ka komunikāciju nomaiņas darbi ne vienmēr maksā tik dārgi, kā to savā tāmē piedāvājis apsaimniekotājs.

– Mājas dzīvokļu īpašnieki var piekrist pārvaldnieka piedāvātajai tāmei, – skaidro uzņēmuma Smart Comfort pārstāvis Dmitrijs Širkins. – Taču viņi var rīkoties arī citādi: kopsapulcē izvēlēt mājas pilnvaroto pārstāvi, kuram uzticēt veikt cenu aptauju minēto darbu veikšanai. Patstāvīgi izvēlēties uzņēmumu, kurš nepieciešamos darbus piedāvā izpildīt lētāk. Pēc tam ar kopsapulces lēmumu starp dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto pārstāvi, apsaimniekotāju un būvdarbu veicēju noslēgt trīspusēju līgumu.

Uzņēmums Smart Comfort šādi šogad veica būvdarbus četros Rīgas namu pārvaldnieksapsaimniekotajos namos: Velkoņu ielā 2, Bolderājā, kur nomainīja 16 karstā un aukstā ūdens stāvvadus virtuvēs; Ilūkstes ielā 16, kur pilnībā nomainīja visas komunikācijas vienā kāpņu telpā (iedzīvotāji šobrīd krāj naudu otras kāpņu telpas savešanai kārtībā). Savukārt, Balvu ielā 15, par līdzekļiem, kas bija ieplānoti tikai stāvvadu nomaiņai, izdevās paveikt vairāk, – uzstādīt arī jaunu sūkņu staciju. Tas bija iespējams pateicoties darbam uz trīspusēja līguma pamata, kas ļāva iedzīvotājiem ieekonomēt 20–30% līdzekļu (praksē ir bijuši gadījumi, kad ekonomija sasniegusi 50%).

Izrādiet iniciatīvu!

– Darbu izmaksas katrai mājai tiek aprēķinātas individuāli, – stāsta D. Širkins. – Vidēji var rēķināt no 200 līdz 370 eiro par vienu stāvu. Aprēķinu ietekmē darbu apjoms: vai stāvvadi tiek mainīti tikai virtuvēs, vai kompleksi – arī sanitārajos mezglos.

– Šogad ļoti daudz iedzīvotāju vēršas pie mums pēc cenu piedāvājuma. Zinām, ka arī Rīgas namu pārvaldnieks tehniskie darbinieki rekomendē mūsu uzņēmumu mājām, kuras iecerējušas komunikāciju nomaiņu uz trīspusēja līguma pamata.

Jūsu mājai ir nepieciešama komunikāciju nomaiņa? Vēlaties ieekonomēt uz kapitālā remonta izmaksām? Tas ir iespējams: izrādiet iniciatīvu – dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemiet lēmumu par darbu veikšanu uz trīspusēja līguma pamata un pasūtiet konkrētu darbu tāmi uzņēmumā Smart Comfort.

Konsultācijas iespējams saņemt pa tālruni: 22848144, vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: ofiss@comforts.lv. Uzņēmums atrodas Rīgā, Maskavas ielā 261, 503. kabinetā.

„Saviem klientiem piedāvājam ūdensapgādes komunikāciju nomaiņas vai remonta apmaksu UZ NOMAKSU pēc grafika līdz 6 mēnešiem! Darbi ietver: karstā un aukstā ūdens, kā arī kanalizācijas stāvvadu un mājas ūdensapgādes apakšējās sadales cauruļvadu remontu vai nomaiņu.” Dmitrijs Širkins