Pakalpojumi

  • Sākums
  • Pakalpojumi
  • Stāvvadu un guļvadu nomaiņa

Uzņēmums SIA Smart Comfort Group piedāvā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pilnu un kvalitatīvu kanalizācijas, ūdensapgādes, apsildes cauruļu (stāvvadu un guļvadu) nomaiņu.

  • Nomaiņā izmantojam šādus materiālus — PPR, PP, PE, vairākslāņu caurules, varu, karbonu, tēraudu.
  • Stāvvadu nomaiņa. Veicot vertikālo kanalizācijas un ūdensapgādes cauruļu nomaiņu dzīvokļos, ir svarīgi ievērot noteiktu darbību secību.

Kā notiek stāvvadu nomaiņa?

Nomaiņa sākas ar dzīvokļu apsekošanu. Veicot dzīvokļu apskati, tiek ņemts vērā komunikāciju izvietojums katrā dzīvoklī un katrs dzīvoklis tiek apsekots individuāli.

  • Tiek ņemtas vērā plānojuma īpatnības un iedzīvotāju vēlmes.
  • Pārsegumu, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu demontāžas darbi.
  • Stiprinājumu uzstādīšana, kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu uzstādīšana.
  • Termiņi - vidēji viena brigāde dienā nomaina kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu 2 - 3 vannas istabās.

Iedzīvotāju pienākumi.

  • Nodrošināt piekļuvi komunikācijām savā dzīvoklī.

Mainot stāvvadus, rodas darbības pārtraukumi kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmā. Veicot demontāžas darbus, rodas būvdarbu putekļi un paaugstināts trokšņa līmenis. Tādēļ iesakām iedzīvotājiem aizsargāt savus mājas iemītniekus un īpašumu no putekļiem. Jāizmanto individuālās aizsardzības līdzekļi, bet īpašuma pārsegšanai — aizsargplēve un kartons.

Mūsu speciālisti apsekos komunikācijas un aprēķinās darbu izmaksas. Mēs sastādīsim izvērstu tāmi katrai pozīcijai. Apsekosim objektu un iesniegsim tehnisko slēdzienu par komunikāciju stāvokli.

Pasūti konsultāciju bezmaksas